Ultrafast cell edge detection by line-scan time-stretch microscopy

Bo Dai, Lu He, Lulu Zheng, Yongfeng Fu, Kaimin Wang, Guodong Sui, Dawei Zhang, Songlin Zhuang, Xu Wang

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Search results