Pore network extraction for shale gas flow in nanoporous media

Zhixing Yi, Shouzhi Hu, Songtao Wu, Jingsheng Ma, Jian Gao, Yahui Yuan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Pore network extraction for shale gas flow in nanoporous media'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences