Near-Field Bessel-Gauss Antenna for Non-Metal Internal Defects Detection

Xiaoqing Yang, Weize Li, Ping Lu, Qian Liu, Ying Zou, Yi Xie, Chaoyun Song, Yunfeng Qiu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)
28 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Near-Field Bessel-Gauss Antenna for Non-Metal Internal Defects Detection'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Physics