Micro-machining of in-fibre 45° mirror optical fibre cantilever for dual-axis acceleration measurement

Jun Li*, Jia Wei Li, Jia Rui Zhang, Kuo Li, Tian Ma, Wei Feng Wang, Xiao Wei Zhai, William N. MacPherson, Robert R. J. Maier, Duncan P. Hand

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Micro-machining of in-fibre 45° mirror optical fibre cantilever for dual-axis acceleration measurement'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering