Experimental preparation and verification of quantum money

Jian Yu Guan, Juan Miguel Arrazola, Ryan Amiri, Weijun Zhang, Hao Li, Lixing You, Zhen Wang, Qiang Zhang, Jian Wei Pan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)
17 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Experimental preparation and verification of quantum money'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy