Glasgow Skeptic Society presentation

Johnsen, S. (Speaker)

Activity: Talk or presentationPublic lecture

Period31 Jul 2017
Held atGlasgow Skeptic Society, United Kingdom